"chieu-pr" (Có kết quả)

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ cho hay: "Không nhà làm phim nào muốn dùng scandal để quảng bá cả".