"chu-oi-dung-lay-me-con" (Có kết quả)

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ cho hay: "Không nhà làm phim nào muốn dùng scandal để quảng bá cả".