"chung-ket-the-next-gentleman" (Có kết quả)

Khi khách mời đang check-in thảm đỏ The Next Gentleman, sự cố cúp điện khiến nhiều người hoang mang.