"dat-g-va-cindy-lu-chia-tay" (Có kết quả)

Đến hiện tại, Cindy Lư và Đạt G vẫn chưa lên tiếng về nghi vấn chia tay đang rầm rộ suốt vài ngày qua.