"hien-tuong-mang" (Có kết quả)

Chủ nhân bản hit "Đường một chiều" nói gì trước tin đồn "lấy chồng bỏ cuộc chơi", gác lại con đường âm nhạc?