"lam-khanh-chi" (Có kết quả)

Muốn có con nhưng không thể mang thai vợ chồng Lâm Khánh Chi sẽ sang Thái Lan để nhờ người mang thai hộ vào cuối tháng 8 này.