"minh-dung" (Có kết quả)

Sau danh xưng Bi Rain Việt, nam ca sĩ này còn được ví với Elvis Phương.