"mon-2k-phan-ung-cuc-gat" (Có kết quả)

"Giờ ai có clip thì gửi mình đi, mình phát tán hộ cho. Nói vậy để chứng minh mình không có clip gì hết." - Mon 2k bức xúc.