"nu-hoang-giai-tri-cbiz" (Có kết quả)

Nữ minh tinh đã nộp phạt được gần 2.300 tỷ đồng, khoảng 80% tổng số tiền phạt vì trốn thuế.