"quy-ong-hoan-my" (Có kết quả)

Khi khách mời đang check-in thảm đỏ The Next Gentleman, sự cố cúp điện khiến nhiều người hoang mang.