"sai-lam-don-ban-tho" (Có kết quả)

Cuối năm, thời điểm nhiều gia đình dọn bàn thờ mới, thay rút chân hương, đổ tro hương. Nhưng không phải ai cũng biết cách làm để không gây tán tài, tán lộc. Xem ngay những hướng dẫn của tintucnong.org được tổng hợp từ những chia sẻ các cụ đi trước trong bài viết này