"scandal-sao" (Có kết quả)

Sau khi rời bỏ mẹ con diễn viên Mai Phương, Phùng Ngọc Huy đã sang Hoa Kỳ định cư và ít thông tin lên mạng xã hội.

Sau khi thừa nhận mình giả thành Minh Huyền để tham gia cuộc thi X-Factor và lên tiếng xin lỗi, Anh Thúy đã bị dư luận lên án dữ dội