"tay-chay-thanh-long" (Có kết quả)

Mới đây, cư dân mạng chia sẻ hình ảnh của Thành Long bị đánh chéo trên Facebook của Operation Smile Việt Nam để phản đối nghệ sĩ đã ủng hộ đường "lưỡi bò" phi pháp.