"trung-tu-nha-tho-bui-chu" (Có kết quả)

Tiến sĩ Mai Hoàng tình cờ phát hiện thông tin nhà thờ Bùi Chu bị hạ giải vào năm 2017. Ngay sau đó chị đã nhờ truyền thông đưa tin về vấn đề này và làm đơn gửi các Giám mục đề nghị giữ lại nhà thờ Bùi Chu như là một di sản của đất nước.