Xác định trình độ lý luận chính trị sai 'chuẩn', Thái Nguyên vẫn bổ nhiệm Giám đốc Sở KH&ĐT

Ngày:03/12/2018

Tân Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Thái Nguyênkhông đúng đối tượng Giấy chứng nhận trình độ cao cấp lý luận chính trịnhưng vẫn được bổ nhiệm. Không những thế, ông này còn được bổ sung vào Ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020 và quy hoạch một số vị trí lãnh đạo quản lý trong nhiệm kỳ tới.

Quy định 256-QĐ/TW (gọi tắt là Quy định 256) được ban hành ngày 16/09/2009 của Ban Chấp hành Trung ương có hiệu lực thì Quy định số 12-QĐ/TC-TTVH (gọi tắt là Quy định 12) ngày 09/01/2004 của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) bị bãi bỏ.

Tuy nhiên trong thời gian qua, một số nơi còn thực hiện chưa nghiêm túc Quy định 256-QĐ/TW; có những trường hợp còn áp dụng, xác nhận cấp giấy chứng nhận trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên không đúng đối tượng, không đúng nguyên tắc, không đúng thẩm quyền và xác định theo Quy định 12 đã hết hiệu lực thi hành từ 16/9/2009, mặc dù ngày 29/12/2016, Ban Tổ chức Trung ương đã có Công văn 2045-CV/BTCTW về việc xác định trình độ lý luận chính trị.

Trong Thông báo số 389/TB-HVCTQG ngày 8/5/2017 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã nêu: “Các trường hợp là cán bộ, đảng viên, đúng đối tượng học cao cấp lý luận chính trị, được cấp ủy có thẩm quyền cử đi học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đã được Giám đốc học viện Báo chí và tuyên truyền cấp giấy xác nhận tương đương trình độ cao cấp lý luận chính trị trước ngày 1/6/2016, được công nhận có giá trị tương đương cao cấp lý luận chính trị.

Các trường hợp khi đi học là sinh viên, không thuộc đối tượng học cao cấp lý luận chính trị, mặc dù đã được Giám đốc học viện Báo chí và tuyên truyền cấp giấy xác nhận tương đương trình độ cao cấp lý luận chính trị trước ngày 01/6/2016, vẫn không có giá trị công nhận tương đương cao cấp lý luận chính trị. Các trường hợp này cần phải được cấp ủy có thẩm quyền cử đi học Chương trình hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, có thời gian là 4 tháng học tập trung mới được cấp bằng tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị”.

Mặc dù vậy, đến nay vẫn còn nhiều cán bộ đảng viên, sinh viên, học viên được cấp Giấy chứng nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị nhưng không có giá trị pháp lý và sử dụng các Giấy chứng nhận đó để đưa vào hồ sơ cán bộ, công chức. Thậm chí nhiều người còn được đề bạt, bổ nhiệm để giữ những chức vụ quan trọng trong các Sở, ngành và chính quyền tại các địa phương.

Một trong những Giấy chứng nhận được cấp dựa trên quy định hết hiệu lực

Ông Trần Văn Thư (Phó Ban Quản lý đào tạo - Học viện Báo chí và tuyên truyền) cho biết, trong giai đoạn chuyển giao giữa Quy định 12 và Quy định 256, có nhiều trường hợp là cán bộ đảng viên, sinh viên, không đúng đối tượng học cao cấp lý luận chính trị, không được cấp ủy có thẩm quyền cử đi học nhưng vẫn được cấp Giấy chứng nhận trình độ Cao cấp Lý luận chính trị.

“Một số trường hợp được cấp giấy chứng nhận sau khi Quy định 256 có hiệu lực, nhưng trên giấy chứng nhận vẫn ghi “Căn cứ Quy định số 12/QĐ/TC-TTVH” là không đúng”, ông Thư thừa nhận..

Trường hợp của tân Giám đốc Sở KH&ĐTtỉnh Thái Nguyên là một ví dụ. Vị này đã theo học lớp liên kết giữa học viện Báo chí và Tuyên truyền và tỉnh Thái Nguyên, chuyên ngành Kinh tế chính trị, khóa học 2007-2009 hệ Vừa làm vừa học. Giấy chứng nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị của vị này đã được cấp dựa trên căn cứ Quy định số 12/QĐ/TC-TTVH đã hết hiệu lực và Giấy chứng nhận này không có giá trị pháp lý.

Đồng thời, vị Giám đốc Sở này lại không thuộc đối tượng tại Mục 3 (Không có Quyết định của Cấp ủy có thẩm quyền cử đi học) tại Công văn 2045-CV/BTCTW ngày 29/12/2016 của Ban Tổ chức Trung ương, nhưng vẫn được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở KH&ĐTvà mới đây nhất được bổ sung vào Ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020 và quy hoạch một số vị trí lãnh đạo quản lý trong nhiệm kỳ tới.

Thiết nghĩ, tỉnh Thái Nguyên và các địa phương trong cả nước cần có những cuộc rà soát tổng thể, kiểm tra lại toàn bộ các trường hợp được cấp xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị từ năm 2009 (sau ngày 16/9/2009) tới nay, có như thế thì mục tiêu “đảm bảo sự thống nhất về tiêu chuẩn trình độ lý luận chính trị trong Đảng” theo quy định 256-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương mới được thực thi nghiêm minh, đúng đắn và cũng là cơ sở quan trọng để thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Lần thứ 7 - Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Baophapluat.vn

Xác định trình độ lý luận chính trị sai 'chuẩn', Thái Nguyên vẫn bổ nhiệm Giám đốc Sở KH&ĐT - Tin Nóng