"dien-vien-kim-tuyen" (Có kết quả)

Sau những biến cố trong cuộc sống, Kim Tuyến từng có giai đoạn rơi vào trạng thái khủng hoảng tâm lý.