"xuan-bac" (Có kết quả)

Xuân Bắc và các nghệ sĩ có hành động cụ thể giúp người dân phòng, tránh dịch virus Corona.

Cùng xuất hiện trên Ứng dụng giải trí POPS, phiên bản cải tiến hoàn toàn mới của chương trình "Hỏi xoáy đáp xoay là series Hỏi xiên đáp xẹo do Trần Xoáy (Xuân Bắc) và Giáo sư Cù Trọng Xoay (Đinh Tiến Dũng) lần đầu tiên tái hợp sau khoảng 10 năm.