Cách chuẩn hóa thông tin thuê bao di động

Sau ngày 31/3/2023, thuê bao không chuẩn hóa thông tin theo dữ liệu cư dân quốc gia sẽ bị khóa một chiều. Người dùng cần kiểm tra để sớm chỉnh sửa thông tin nếu chưa chính xác.

Ngày:26/03/2023

 

Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã có văn bản hướng dẫn người dân cách chuẩn hóa thông tin thuê bao thông quá các trang web/của các nhà mạng.

Cách chuẩn hóa thông tin thuê bao di động

Cách chuẩn hóa thông tin thuê bao đối với nhà mạng MobiFone.Cách chuẩn hóa thông tin thuê bao đối với nhà mạng Viettel.Cách chuẩn hóa thông tin thuê bao đối với nhà mạng VinaPhone.

baomoi.com

Cách chuẩn hóa thông tin thuê bao di động - Nhịp Sống Trẻ