Nghệ An: Chủ động xử lý thông tin báo chí đăng, phát trong thời hạn 5 ngày

Ngày:10/11/2023

Theo đó, Quyết định số 29/2023/QĐ-UBND do UBND tỉnh Nghệ An ban hành ngày 6/11/2023 chính thức có hiệu lực kể từ ngày 20/11/2023, thay thế cho Quyết định số 62/2013/QĐ-UBND ngày 4/12/2013 cũng của cơ quan này.

Quyết định mới của UBND tỉnh Nghệ An quy định người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí là chủ tịch và chánh văn phòng ở các cấp hoặc người được uỷ quyền để phát ngôn.

Đối với vấn đề phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ, tỉnh Nghệ An quy định hàng tháng cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí và cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh tại địa chỉ: http://nghean.gov.vn; ít nhất 3 tháng một lần tổ chức họp báo để cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí (trừ trường hợp đột xuất).

Trong trường hợp cần thiết, UBND tỉnh có thể tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí (trực tiếp hoặc bằng văn bản) tại các kỳ giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh phối hợp tổ chức.

Nghệ An yêu cầu chủ động xử lý thông tin báo chí đăng, phát trong thời hạn 5 ngày tính từ thời điểm báo chí đăng, phát thông tin liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý. Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước phải tổ chức kiểm tra, xác minh làm rõ vụ việc, xử lý thông tin báo nêu.

Xử lý thông tin báo chí đăng, phát đúng sự thật: Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước được báo chí phản ánh phải tiếp thu nội dung thông tin và có biện pháp sửa chữa, khắc phục hoặc xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm theo quy định hiện hành; thông báo bằng văn bản kết quả, biện pháp giải quyết cho các cơ quan báo chí đã đăng, phát thông tin. Đồng thời báo cáo UBND tỉnh, Sở TT&TT trong thời hạn chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày báo chí đăng, phát.

Khi phát hiện thông tin báo chí đăng, phát sai hoặc có nội dung sai sự thật, người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước được báo chí phản ánh có quyền gửi văn bản phản hồi cho cơ quan báo chí hoặc gửi văn bản đề nghị Sở TT&TT yêu cầu cơ quan báo chí cải chính, xin lỗi theo đúng quy định của Luật Báo chí.

Khi phát hiện thông tin phản ánh trên mạng xã hội liên quan đến việc thực thi nhiệm vụ, công vụ của cơ quan; của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị, địa phương thì người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước phải tổ chức kiểm tra, xác minh làm rõ vụ việc và xử lý thông tin phản ánh. Cụ thể:

Những thông tin đúng sự thật, người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước được phản ánh tiếp thu hoặc chỉ đạo tiếp thu nội dung thông tin và có biện pháp sửa chữa, khắc phục hoặc xử lý cá nhân, tổ chức vi phạm theo quy định hiện hành.

Đồng thời báo cáo bằng văn bản kết quả sửa chữa, khắc phục hoặc xử lý cá nhân, tổ chức vi phạm cho UBND tỉnh và Sở TT&TT trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày phát hiện thông tin phản ánh trên mạng xã hội.

Nghệ An: Chủ động xử lý thông tin báo chí đăng, phát trong thời hạn 5 ngày

Phó Giám đốc Sở TT&TT Nghệ An, ông Nguyễn Bá Hảo thông tin về quy định mới tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 11/2023

Các cơ quan, địa phương khi phát hiện thông tin phản ánh trên mạng xã hội sai hoặc có nội dung sai về việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cơ quan; của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị, địa phương thì người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước gửi văn bản (trong đó nêu rõ nội dung phản ánh sai) đề nghị UBND tỉnh và Sở TT&TT xử lý tổ chức, cá nhân đăng, phát thông tin sai trên mạng xã hội.

Cán bộ, công chức, viên chức khi phát hiện thông tin phản ánh trên mạng xã hội sai hoặc có nội dung sai về việc thực thi nhiệm vụ, công vụ của cá nhân thì báo cáo bằng văn bản (trong đó nêu rõ nội dung phản ánh sai) cho người đứng đầu cơ quan, địa phương nơi mình đang công tác biết để kịp thời xử lý.

Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện đăng tải kịp thời, chính xác các thông tin về hoạt động, công tác chỉ đạo, điều hành trên cổng thông tin điện tử của cơ quan, địa phương mình; tổ chức họp báo khi được UBND tỉnh yêu cầu hoặc trong trường hợp thấy cần thiết. Cử người phát ngôn cung cấp thông tin tại kỳ họp báo của UBND tỉnh khi có yêu cầu. Trong trường hợp cần thiết tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí bằng văn bản hoặc cung cấp thông tin trực tiếp tại các kỳ giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh phối hợp tổ chức.

Thông tin tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 11/2023 tổ chức ngày 7/11, Phó Giám đốc Sở TT&TT Nghệ An Nguyễn Bá Hảo cho hay điểm nổi bật trong quy định mới này là Nghệ An không chỉ xử lý thông tin đăng, phát trên báo chí, mà còn xử lý thông tin đăng, phát, phản ánh trên mạng xã hội như Facebook, Zalo, Mocha, Youtube, Tiktok...

Quang Minh - Anh Tuấn

giadinhonline.vn

Nghệ An: Chủ động xử lý thông tin báo chí đăng, phát trong thời hạn 5 ngày - Cuộc Sống