Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự Hội nghị nâng cao chất lượng báo Đảng

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự Hội nghị nâng cao chất lượng báo Đảng

Ngày:12/11/2022

 

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các cơ quan báo Đảng và đội ngũ những người làm báo Đảng phải cùng với cơ quan tuyên giáo các cấp thực sự làm chủ vai trò định hướng dư luận xã hội.

Sáng nay (12/11), tại thành phố Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo Nhân dân và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng báo Đảng toàn quốc năm 2022.

Dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng; ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Tham dự Hội nghị còn có các nhà quản lý, chuyên gia báo chí - truyền thông, kinh tế, công nghệ… uy tín trong và ngoài nước.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự Hội nghị nâng cao chất lượng báo Đảng

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng (bên trái) cùng các đại biểu dự Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe những định hướng chiến lược, ý tưởng đổi mới sáng tạo, kinh nghiệm thực tiễn về nâng cao chất lượng báo Đảng địa phương. Các đại biểu tập trung thảo luận những chủ đề đổi mới sáng tạo trong báo chí xây dựng Đảng; tháo gỡ khó khăn về cơ chế chính sách cho báo Đảng; nâng cao chất lượng nội dung để duy trì vị thế của báo Đảng; chuyển đổi số và công nghệ làm báo hiện đại; đa dạng nguồn thu cho các cơ quan báo chí; phát triển báo chí đa kênh, đa nền tảng để tiếp cận công chúng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, báo Đảng và đội ngũ những người làm báo Đảng cả nước đã khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng.

Báo chí là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng, là phương tiện thông tin tuyên truyền hữu hiệu của các cấp ủy đảng và chính quyền; là diễn đàn tin cậy của đảng viên và người dân. Các cơ quan báo Đảng tiên phong trong công tác thông tin tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; khẳng định vai trò là nguồn thông tin chính thống, tin cậy, chính xác; kịp thời phát hiện, biểu dương những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, đồng thời phản ánh những băn khoăn, trăn trở, những vấn đề bức thiết đặt ra từ đời sống tại địa phương; tích cực tham gia công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin quan điểm sai trái, thù địch.

Bên cạnh đó, báo Đảng vẫn còn một số hạn chế, bất cập, có lúc, có thời điểm một số cơ quan báo chí chưa thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, sứ mệnh và trọng trách của tờ báo, tạp chí của Đảng.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ, 6 chủ đề được thảo luận tại Hội nghị này rất trúng, rất đúng đối với báo Đảng hiện nay. Có những vấn đề đã được chỉ ra, nhận diện từ lâu, được thảo luận nhiều lần tại nhiều hội thảo, hội nghị, nhưng vẫn chưa có những giải pháp căn bản, lâu dài.

Có những vấn đề mới xuất hiện rất cần được trao đổi, thảo luận để tìm hướng tiếp cận, nắm bắt một cách phù hợp. Nhìn ra được những vấn đề này và tìm các giải pháp để triển khai thực hiện trên thực tế, báo Đảng chắc chắn sẽ tiếp tục giữ được vị thế, vai trò của mình trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, cùng với cơ quan Tuyên giáo các cấp, hệ thống báo Đảng phải làm cho công tác tư tưởng “đi trước, đi cùng” với đời sống của nhân dân; gần gũi, gắn bó với thực tiễn, chủ động nắm bắt, đánh giá, dự báo diễn biến tình hình, định hướng dư luận, tham mưu kịp thời cho cấp ủy có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo về tư tưởng, tạo sự thống nhất trong hành động.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý, trong công tác thông tin, tuyên truyền, phải chú trọng việc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, đồng hành, chia sẻ, lắng nghe nhân dân, từ đó định hướng công tác tư tưởng theo phương châm cụ thể, thiết thực, ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với từng đối tượng để cùng đi đến nhận thức đúng.

“Các cơ quan báo Đảng cần chủ động phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các đơn vị làm công tác tư tưởng, phối hợp với các ngành, các cấp trong hệ thống chính trị, không ngừng đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng “tích cực, chủ động, gắn lý luận với thực tiễn”, tăng cường “xây đi đôi với chống”, lấy “cái đẹp dẹp cái xấu”, coi trọng tính giáo dục, thuyết phục và nêu gương. Các cơ quan báo Đảng và đội ngũ những người làm báo Đảng phải cùng với cơ quan tuyên giáo các cấp thực sự làm chủ vai trò định hướng dư luận xã hội" - ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết.

Đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu chào mừng Hội nghị, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, với sứ mệnh là “Tiếng nói của các cấp ủy đảng, chính quyền, hệ thống chính trị và nhân dân”, các cơ quan báo Đảng đã góp phần rất quan trọng trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời, giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng dư luận, phản biện xã hội, đấu tranh với các luận điệu sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo đồng thuận và phát triển trong toàn xã hội.

Bên cạnh đó, báo chí cách mạng đang gặp nhiều khó khăn, thách thức trước yêu cầu đảm bảo nhiệm vụ cung cấp thông tin chính thống, kịp thời, sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, nhất là sự cạnh tranh khốc liệt và những tác động tiêu cực của mạng xã hội và các kênh truyền thông khác.

Ông Nguyễn Văn Quảng cho rằng, Hội nghị này mang ý nghĩa hết sức quan trọng, vì đây là lần đầu tiên được tổ chức quy mô toàn hệ thống các cơ quan báo Đảng trong cả nước.

“Đây cũng là cơ hội hết sức quý báu để cơ quan báo Đảng thành phố và đội ngũ cán bộ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, những người làm báo Đảng của thành phố nâng cao nhận thức chính trị, học tập chuyên môn, nghiệp vụ, tiếp thu nâng cao kỹ năng để phục vụ tốt hơn trong quá trình công tác" - ông Nguyễn Văn Quảng cho biết./.

baomoi.com

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự Hội nghị nâng cao chất lượng báo Đảng - Tin Nóng